سه ایده استارتاپی متعالی

همانطور که در تعریف استارتاپهای متعالی بیان نمودیم یقینا این استارتاپها منجر به ارتقاء خرد و فرهیختگی در اجتماع میشوند. این استارتاپها کلیه شئون جامعه را در برگرفته و از نیازهای عمومی تا افزایش توان مدیریتی جامعه کاملا جامعه را بخود مشغول میکنند. استارتاپهای متعالی همواره بدنبال رصد کردن اثربخشی خود در هر یک از شاخصهای پنجگانه تعریف خود در جامعه هستند. بمنظور آشنایی مخاطبین ما با استارتاپهای متعالی ما بنا داریم که به تبیین دو ایده اساسی استارتاپی متعالی در این مجال بپردازیم.

 

ایده اول: سیستم آموزشی تربیت نیروی کار ماهر خلاق

آموزشگاههای زیادی در هر جای کشور و حتی دنیا یافت میشوند که مکمل آموزشهای دانشگاهی و آکادمیک را در خود داشته و بدنبال برطرف کردن مشکل نیروی کار در جامعه هستند. عموما در جوامع مختلف اینگونه آموزشها در سازمانهای فنی حرفه ای سامان دهی و مدیریت میشوند و اینگونه دوره های آموزشی با عنوان دوره های فنی حرفه ای شناخته میشوند. آنچه که محور اصلی ایده یک سیستم آموزشی فنی حرفه ای است که بصورت یک استارتاپ متعالی نمایان شده است استفاده از مدل ذهنی و الگوهای فکری افراد ماهر و خلاق در آموزش مهارتهای مکمل دانش دانشگاهی بمنظور جذب در بازار کار میباشد. در اصل هدف ساختن سیستم آموزشی میباشد که الگوهای ذهنی نخبگان صنعتی و افراد ماهر در فضای کار را تا حد ممکن به یک دانشجو و یا دانش پذیر جویای کار منتقل نماید.

اساس این ایده بر 2 پیش فرض اصلی استوار است:

  1. باید در طول یک دوره آموزشی خلاقیت به افراد یاد داده شود.
  2. محتوای آموزشی باید در قالب پازلی از مسائل طراحی و حل مسائل توسط دانش پذیر با همراهی استاد انجام شود.

اگر خواننده محترم بدنبال کسب اطلاعات بیشتر از متن این دوره میباشد میتواند با ما تماس بگیرد.

 

ایده دوم: برنامه بازاریابی خلاق محصولات دانش بنیان

این ایده بدنبال تقویت آگاهی مشتریان یک محصول دانش بنیان قبل از هرگونه خرید این محصولات و سپس تحریک آنان به خرید و نهایتا تجاری سازی این محصولات است. فرض بر اینست که مشتری قبل از خرید باید بخوبی آگاه شود. این آگاهی در دو حوزه بسیار مهم است: آگاهی به نیاز خود، آگاهی به محصول دانش بنیان بعنوان پاسخ نیاز. تحقق دو نوع آگاهی مذکوراساس تعریف یک سیستم مدرن بازاریابی است که بوسیله آن میتوان با ارتقاء دانش مشتری، اخلاق کسب و کار در فروشنده، امنیت روانی مشتری و اجتماع، قدرت انتخاب مشتری و رفاه اجتماعی گام برداشت. در این مسیر باید بمنظور توسعه دانش مشتری از ابزارهای و فناوریهای نوین استفاده شده و مشتری را درگیر با دانشی بسازیم که توان استفاده او از محصول دانش بنیان مورد نظر ما را افزایش دهد. این امر خود برنامه مدونی در قالب مجموعه پروژه هاست که شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا آنرا طراحی کرده و اگر تیمی خواهان کار بر روی آن باشد با احتساب شرایط خاصی در اختیار او قرار میدهد.

 

ایده سوم: سامانه حل مساله سپند

هر مدیری در هر کسب و کاری درگیر انبوهی از مسائل است که بمانند وزنه های سنگین در وزنهای مختلف بر ذهن او سنگینی کرده و او را بزحمت می اندازد. چگونه میتوان قدرت و توان مدیریت را در برداشتن این وزنه ها افزایش داد؟ این سوالی است که پاسخ آن هسته اصلی شکل گیری ایده سامانه حل مساله سپند است. سامانه حل مساله سپند در پاسخ به این سوال دو اصل اساسی را بعنوان اساس افزایش قدرت حل مساله یک مدیر لحاظ میکند:

  1. قالبهای ذهنی مانع جمع شدن اطلاعات پراکنده لازم برای حل مساله میشوند و باید شکسته شوند.
  2. کنترل پراکندگی اطلاعات منجر به بالا رفتن احتمال حل مساله میشود.

دو اصل مذکور بوسیله یک سامانه اینترنتی که به جمع آوری دانش پراکنده درون یک سازمان و در برخورد دانش سازمان با مسائل آن می پردازد. این سامانه در اصل همان سامانه حل مساله سپند میباشد.

سامانه حل مساله سپند با محرکهای نوآوری به شکستن قالبهای ذهنی مدیران و کارکنان و همچنین جمع آوری دانش ضمنی و صریح پراکنده شده در سازمان می پردازد. از آنجایی که شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا این ایده را محقق ساخته است هر پیشنهاد از طرف هر سازمانی که راغب به استفاده از این ایده باشد مورد استقبال این شرکت است.