فرم استخدام منشی

فرم استخدام منشی در شرکت سامانه نو آوران دانا

لطفا پس از تکمیل و ارسال فرم، نام و نام خانوادگی خود را از طریق SMS برای شماره 09358340177 ارسال کنید.
  • لطفا سن خود را وارد نمایید
  • در صورتی که سابقه کار حسابداری دارید لطفا نام نرم افزار حسابداری که به آن مسلط هستید را عنوان نمایید. و در صورتی که به حسابداری به صورت دستی و سنتی تسلط دارید لطفا مختصرا توضیح دهید
  • لطفا در وارد نمودن پاسخ این سوال دقت فرمایید. در صورتی که هر در هر یک از مهارت های زیر تسلط کامل ندارید لطفا به هیچ وجه آن گزینه را انتخاب ننمایید.
  • لطفا در وارد نمودن پاسخ این سوال دقت فرمایید. در صورتی که هر در هر یک از مهارت های زیر تسلط کامل ندارید لطفا به هیچ وجه آن گزینه را انتخاب ننمایید.
  • لطفا در وارد نمودن پاسخ این سوال دقت فرمایید. از آنجا که سیاست های شرکت بر پایه همکاری با سایر موسسه ها و ارگان های دولتی و خصوصی می باشد لذا بدیهی است که پیشنهادات پایین تر در اولویت استخدام و همکاری قرار خواهند گرفت.

با ما در ارتباط باشید

info@sepand-co.ir

با ما تماس بگیرید

09358340177