خلق ارزش اجتماعی توسط سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی

آگوست 27, 2018
آوریل 24, 2021

خلق ارزش اجتماعی توسط سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی

سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی-شرکت سپند

خلق ارزش اجتماعی توسط سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی

هر کسب و کاری بواسطه ارزشی که برای محیط و جامعه پیرامون خود ایجاد میکند در جامعه خود هویت و شخصیت یافته و از سوی مردم برسمیت شناخته میشود. بدیهی است که استارتاپها برمبنای رویکردهای خلاقانه خود از این امر مستثنی نیستند. پس حیات یک استارتاپ در گرو میزان به رسمیت شناخته شدن آن در جامعه میباشد. اگر سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی خوب بتواند ارزش حاصل از خود را برای محیط پیرامون خود نمایان سازد یقینا مسیر حیات و رشد خود را هموار نموده است.

عمدتا وقتی صحبت از ارزش حاصل از یک کسب و کار میشود ذهن عامه مردم بسمت ارزش اقتصادی متمرکز میشود. در خصوص استارتاپهای متعالی عمده بحثی که وجود دارد اینست که ارزش تولیدی حاصل از این استارتاپها محدود به ارزش اقتصادی آنها نمی باشد. ارزشهایی که در قالب پنج شاخص اصلی این استارتاپها برای جامعه تولید میشوند بهیچ عنوان قابلیت قیمت گذاری اقتصادی نیستند. در واقع یک جامعه با پول نمیتواند ارزشهای محصول این استارتاپها را بدست بیاورد. بنابراین این استارتاپها یقینا از موتورهای محرک ایجاد توسعه اجتماعی هستند.

پنج شاخص اصلی سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی

همانگونه که در مطلب “استارتاپهای متعالی” بیان کردیم یک استارتاپ واجد پنج شاخص اصلی را یک استارتاپ متعالی گوییم.که این شاخصها عبارتند از: ارتقاء اخلاق، ارتقاء دانش، ارتقاء سلامت، ارتقاء رفاه و نهایتا ارتقاء امنیت جامعه. هر یک از این شاخصها بمنزله چشمه های جوشان ارزش برای جامعه هستند. رفتارهای یک استارتاپ در جامعه ای که در آن قرار دارد عامل خلق ارزش در هر یک از این شاخصها در جامعه میباشد. اینکه این رفتارها بهترین راندمان را برای جامعه از منظر ارزش آفرینی داشته باشد وابسته به کیفیت مدیریت و ساختار استارتاپ است.

برمبنای آنچه تاکنون بیان شد اگر جامعه ای بخواهد بهره برداری بیشینه از استارتاپهای متعالی داشته باشد باید بمنظور حمایت و سرمایه گذاری بر این استارتاپها برنامه ریزیهای ویژه داشته باشد.

 

سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی

وقتی سخن از سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی جدید کسب و کار میشود عمده برداشتها بسمت سرمایه مالی هدایت میشود. این در حالی است که مهمتر از سرمایه مالی برای یک کسب و کار ارضاء نیازهای مدیریتی و برنامه ریزی آنست که اگر بخوبی انجام شود احتمال موفقیت آنرا بالا میبرد. این امر در مورد استارتاپهای متعالی نسبت به سایر کسب و کارها بسیار پررنگتر و برجسته تر است. یک استارتاپ متعالی بخاطر شاخصهای پنج گانه ای که در مورد آن بیان شد باید به خلق ارزشهایی منجر شود که لزوما اقتصادی نیستند. لذا بخاطر وابستگیهای معنوی که خلق این ارزشها وجود دارد نیاز مدیریتی برای خلق آنها از نیاز مالی بمراتب بیشتر است.

بمنظور سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی توصیه اکید ما بر اینست که یک فرایند گام به گام شش مرحله ای طی شود

که در ادامه به شرح مراحل آن می پردازیم.

گام اول) بررسی استارتاپ و سنجش میزان تعالی آن:

قبل از اینکه بحث سرمایه گذاری روی استارتاپ جدی شده و به جدیت به آن پرداخته شود بایستی شناخت کاملی از آن برای سرمایه گذار حاصل شود. البته ناگفته نماند که استارتاپ متعالی نیازمند نیات و روحیات سرمایه گذاری متعالی نیز هست. لذا اگر هدف اصلی سرمایه گذار فقط کسب سود اقتصادی از استارتاپ است نمیتوان به او به دید سرمایه گذاری که بدنبال شاخصهای تعالی حاصل از استارتاپ متعالی است نگریست.

سنجش تعالی استارتاپ نیازمند مطالعه دقیق شاخصهای پنج گانه تعالی است و باید کاری تخصصی روی این موضوع انجام شود. اگر خروجی مطالعه مذکور در این گام به این نتیجه منجر شود که سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی روی آن وجود دارد آنگاه باید گام دوم برداشته شود.

گام دوم) تهیه برنامه توسعه کسب و کار:

این برنامه در واقع نمای مشخصی از آینده کسب و کار را در مقابل دیدگان سرمایه گذار قرار میدهد که در آن مشخصا قدم به قدم توسعه و پیشرفت کسب و کار تعیین میشود. در اجراء این گام باید حتما تیمی از نخبگان و افراد خردمند و باتجربه درگیر برنامه ریزی شوند و تجربه و دانش خود را بخوبی درگیر در حوزه توسعه کسب و کار نمایند. تعیین منابع متعدد، زمانبندی و مراحل رشد استارتاپ باید بخوبی برنامه ریزی شده و بتواند نمایی برانگیزنده جهت سرمایه گذاری به سرمایه گذار ارائه نماید.

گام سوم) تهیه برنامه مدیریت ریسک های سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی:

بهرحال هر سرمایه گذاری با ریسکهای متناسب با خودش همراه میباشد. جهت مدیریت ریسک مهمترین هدف اینست که “با حداقل سرمایه گذاری در کوتاهترین زمان حداکثر نتیجه حاصل شود”. چنین هدفی یک ایده آل است که باید بدنبال آن بود و همواره به آن نزدیک شد. برای این منظور باید برنامه مدون مدیریت ریسک تهیه شود. این برنامه ریز تیمی از خردمندترین افراد را طلب میکند.

گام چهارم) تهیه ساختار سازمانی و سیستم مدیریت کسب و کار:

کسب و کار باید شخصیتی حقوقی و تعریف شده در جامعه داشته باشد. این شخصیت بمنظور قدرت و ثبات خود نیازمند تعریف سازمان میباشد. تدوین ساختار سازمانی کسب و کار بصورت سیستمی که بتواند بخوبی اجراء امور آنرا مدیریت کند امری تخصصی و نیازمند ملاحظه تجربه دیگران است. نبود ساختار سازمانی مناسب در بسیاری از کسب و کارها در کشور ما عامل نابودی و اضمحلال آنها میباشد.بسیاری از آنها بخاطر نبود سیستم پویا در شرایط ورشکستگی قرار میگیرند. لذا یک استارتاپ متعالی نیز باید جهت رشد خود بتواند سازمانی مناسب و پویا داشته باشد. تجربه دیگران و دانش کافی مدیریتی کلید موفقیت در طراحی سازمان موثر برای استارتاپ میباشد.

گام پنجم) تهیه سبد پروژه های اجرائی:

وقتی که ساختار سازمانی کسب و کار وجود داشته باشد بایستی مجموعه ای از پروژه های اجرائی بعنوان ورودی به آن ساختار تزریق و نتیجه آن حاصل شود. این پروژه ها در قالب سبد مشخصی با مقتضیات و اهداف استارتاپ تعریف میشوند. بایستی توسط مدیریت سازمان استارتاپ اجراء آنها تضمین شود. در تعریف هر پروژه بدیهی است که خروجی آن باید کاملا شفاف مشخص باشد. لذا سبد پروژه ها اگر بخوبی طراحی شود میتواند رشد و توسعه استارتاپ را بطور مستحکم شده ای تضمین نماید.

گام ششم) تعریف ناظر سرمایه گذاری بر یک استارتاپ متعالی:

هر سرمایه گذاری دوست دارد بداند که سرمایه او چگونه مصرف میشود.در هر مرحله از سرمایه گذاری از میزان اثربخشی سرمایه خودش بر طرح مطلع شود. بدین منظور ناظر مشخصی با مسیر گزارشی مشخص به سرمایه گذار و مدیریت سازمان کسب و کار باید تعریف شود.که در بازه های زمانی مشخص شده و در قالبهای مشخصی به تولید گزارش برای آنها بپردازد.وضع موجود سرمایه گذاری را همراه با فاصله احتمالی آن از وضع مطلوب مشخص سازد.

هر یک از شش گام فوق باید با ترتیب خاص خود اجرا شوند. این گامها بطور موازی نباید اجرائی شوند. انجام این شش گام تضمین کننده یک سرمایه گذاری کم ریسک برای هر سرمایه گذاری میباشد. شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا این شش گام را در قالب پروژه مشخص سرمایه گذاری تعریف نموده.آماده ارائه خدمت به کلیه استارتاپها در قالب انجام این پروژه میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *