فروش آنلاین همراه با فروش حقیقی

فروش آنلاین همراه با فروش حقیقی:در دنیای امروز داشتن یک شناسه دیجیتال و امکان دسترسی به یک کسب و کار در فضای دیجیتال امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر برای هر کسب و کاری است. ایجاد شناسه دیجیتال منجر به ایجاد هویت دیجیتال میشود. هویت دیجیتال بستر دیجیتال نیاز دارد. در اصل باید کسب و کار خود را مجهز به ابزارهای شناسائی دیجیتال در فضای مجازی نماید. از مسیرهای مختلف در این فضا برای مشتریان خود قابل دسترس باشد. اگر کسب و کاری برای خود هویت دیجیتال خلق نکند مشتریانی که از طریق فضای مجازی بدنبال تامین نیازهای خود هستند را از دست میدهد.

ایجاد بستر دیجیتال برای یک کسب و کار دارای سطوح و ابزارهای متنوعی است. دو وجه درونی و بیرونی یک کسب و کار را میتوان بوسیله ابزارهای دیجیتال هویت بخشی نمود. مثلا مواردی از قبیل فروش، تبلیغات، سرویسهای مشتریان و امثالهم موارد بیرونی و فرایند تولید، ساختار مالی و دیگر مواردی از این قبیل را موارد درونی یک کسب و کار تلقی میکنیم. اگر هر یک از وجود مذکور و اجزاء آنها مبدل به یک صورت دیجیتالی شوند عملا هویت دیجیتال کل کسب و کار در سطح کلان خود ایجاد شده است.

خلق هویت دیجیتال

یک کسب و کار پس از خلق هویت دیجیتال برای خود میتواند به رفتارهایی بپردازد که تاکنون قادر به آنها نبوده. و موقعیتهایی در مسیر آن قرار میگیرد که تاکنون بر سر راهش قرار نمی گرفته اند. بخش وسیعی از این موقعیتهای جدید محصول شیوه تعامل و ارتباط آن کسب و کار با محیط اطرافش است. بدیهی است که بخش وسیعی از تعامل یک کسب و کار با محیط اطرافش در حوزه فروش صورت می پذیرد. ایجاد زیرساخت دیجیتال برای فروش و فرایندهای آن میتواند منجر به فراهم کردن سرویسهای بهتر برای مشتریان یک کسب و کار شود. حتی مشتریان جدیدی که در فضای دیجیتال هستند را به آن جذب نماید. این امر بمعنای توسعه گردش مالی کسب و کار و افزایش توان اقتصادی آن است.

نکته بسیار مهم در دیجیتال سازی فروش توجه به دو رویکرد موبایل محور و وب محور در این امر است. برای در دسترس مشتری بودن در فضای موبایل و فضای وب بطور جداگانه و البته مرتبط بهم باید برنامه مدون وجود داشته باشد.

فروش آنلاین همراه

فروش آنلاین همراه با فروش حقیقی در برخی کسب و کارها آنقدر فربه و گسترده میشود. که کاملا جای فروش حقیقی را قبضه نموده. و آنرا بمرور از کسب و کار حذف میکند. با نگاهی به روند نفوذ دیجیتال سازی و تولید هویت دیجیتال برای کسب و کارها اینطور نشان میدهد که آینده بدون شک متعلق به کسب و کارهایی است که در فضای دیجیتال صاحب هویت قویتر هستند. بنابراین آینده نگری برای هر مدیر کسب و کاری اینطور اقتضاء میکند. که به فکر ایجاد زیرساخت و هویت دیجیتال برای کسب و کار تحت مدیریت خود باشد تا آینده آن تضمین شود.

شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا بدنبال ایجاد فرهنگ مجازی سازی فروش و توسعه هویت دیجیتال کسب و کارهاست. از اینرو مجموعه ای از محصولات در این حوزه تولید کرده. و آمادگی مشاوره و فروش این محصولات را به کلیه کسب و کارهای نوگرا دارد.