درباره ما


شرکت سپند سامانه حل مساله سپند را بهمراه مجموعه ای از آموزشها و مشاوره های مدیریتی در حوزه مدیریت نوآوری که بوسیله این سامانه قابلیت خلق اثر بر فرهنگ و اقتصاد سازمانها دارند به مشتریان خود عرضه میکند.

باور ما

شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا(سپند) با تکیه بر توان علمی و تخصصی اعضاء خود در دو حوزه وب و مدیریت بدنبال ایجاد فضایی نوین در مدیریت کسب و کارهای بزرگ و کوچک میباشد. باور اصلی مدیران شرکت براینست که “تنها راه بهبود وضعیت جامعه ایران ایجاد بهبود در فضای مدیریتی کشور میباشد و این بهبود محصول رویکردهای خلاقانه به مفاهیم مدیریت نوین میباشد“.

برمبنای این باور فعالیتهای شرکت سپند در دو حوزه مشخص مشاوره های مدیریتی و خدمات نرم افزاری شکل گرفته است. در حوزه مشاوره های مدیریتی بیشترین تمرکز بر دو موضوع مدیریت نوآوری و خلق سیستمهای خلاق برای سازمانها و همچنین بازاریابی با تمرکز بر هویت دیجیتال کسب و کارها میباشد. در حوزه خدمات نرم افزاری شرکت سپند به تولید نرم افزارهایی پرداخته و می پردازد که مرتبط با دو موضوع ذکر شده در حوزه مشاوره هستند.

0
شرکت های مشتری
شرکت هایی که از خدمات ما در حال حاظر استفاده میکنند.
0
مقالات
در زمینه فعالیت های شرکت تا کنون این تعداد مقاله به مرحله نگارش و پذیرش در ژورنال های خارجی و داخلی قرار گرفته است.
 
0
پروژه ها
پروژه های در دست اقدام و طراحی شرکت در حال حاظر این تعداد می باشد.
 
0
سابقه تخصصی
شرکت سپند هم اکنون 7 امین سال تخصصی خود را طی مینماید.

تجربه ما

در خصوص مدیریت نوآوری تجربه ای بسیار گرانقدر در شرکت سپند وجود دارد که منجر به تولید پرتال اینترنتی “سامانه حل مساله سپند” شده است. این سامانه محصول 6 سال فعالیت پژوهشی مدیریتی در صنعت برق کشور بوسیله یک مشاور مقیم در این صنعت میباشد. سامانه حل مساله سپند مدعی است که برای هر سازمانی اهداف زیر را محقق میکند:

  1. نوآوری را در سازمانها سیستماتیک می نماید از اینرو قدرت حل مساله مدیریت را در سازمان بالا میبرد.
  2. بطور مستقیم اثر نوآوری را بر اقتصاد سازمان نمایان میسازد و لذا سازمان میتواند ارزیابی اقتصادی شفاف تری از نوآوریهای درون خود داشته باشد.
  3. قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری را در مدیریت سازمان افزایش میدهد.
  4. منجر به آزادی عمل بیشتر کارکنان در بروز توانمندیهای خودشان میشود.

هویت دیجیتال کسب و کارها

هویت دیجیتال کسب و کارها حوزه دیگری است که شرکت سپند در آن فعال میباشد. هر شرکتی در دنیای کنونی باید در دنیای مجازی برای مشتریان خود قابل دسترس باشد. کیفیت این دسترسی وابسته به نحوه و کیفیت ایجاد هویت دیجیتال آن کسب و کار است. شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا با تحلیل وضعیت یک کسب و کار به ارائه راه حلها و همچنین طراحی نرم افزارهای مناسب جهت ایجاد هویت مناسب دیجیتال برای هر کسب و کاری میپردازد.

با ما تماس بگیرید

با ما در ارتباط باشید

info@sepand-co.ir

با ما تماس بگیرید

33344515(31)98+