هویت دیجیتال چیست؟

هویت دیجیتال چیست؟:فضای نوین مدیریت و اقتصاد در جهان بشدت متاثر از فناوری است. بدون شک نقش تسهیلگری فناوری امری نیست که از دیدگاه مدیران تیزبین پنهان بماند. در دنیای کنونی که تکنولوژی اطلاعات و فناوریهای دیجیتال خالق یک جهان جدید بنام دنیای دیجیتال برای بشر شده است کمتر کسب و کاری یافت میشود. که بدون حضور در این دنیا بتواند دوام بیاورد. از اینرو ایجاد یک موجودیت دیجیتال برای هر کسب و کاری امری اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است.

بدیهی است که هر کسب و کاری جهت رشد و بالندگی خود نیازمند معرفی بهینه و شناخته شدن در جامعه است. هر چه بهتر شناخته شود احتمال موفقیت بیشتری دارد. کسب و کارها برای شناخته شدن توسط جامعه باید خود را در مسیر جریاناتی در جامعه قرار دهند. که حاوی نیازمندیهای مشتریان هستند. فضای مجازی بدون شک جایی است که محل برخورد با انبوهی از نیازمندیهای جامعه است. در واقع بخش های زیادی از نیازهای جامعه امروزی در فضای مجازی منعکس میشوند. لذا حضور در این فضا و معرفی بهینه یک کسب و کار یکی از عوامل موفقیت آن در دنیای امروز میباشد.

بدنبال آنچه تاکنون بیان کردیم این مطلب مطرح میشود که “برای معرفی بهینه یک کسب و کار در فضای مجازی چه باید کرد؟”. پاسخ این سوال در ایجاد یک موجودیت دیجیتال برای یک کسب و کار نهفته است. در واقع برای پاسخ سوال قبلی باید به این سوال پاسخ داد که “هویت دیجیتال کسب و کار چگونه به بهترین حالت قابل شکل دهی میباشد؟”برای پاسخ به این سوال باید اقتضائات فضای دیجیتال و نحوه بهره برداری از امکانات موجود در آن بخوبی شناخته شود.

اقتضائات دنیای هویت دیجیتال چیست؟

در دنیای دیجیتال بایدها و نبایدهایی وجود دارند. عدم مراعات هر کدام از آنها قطعا شخصیت دیجیتال یک کسب و کار را تخریب میکنند. این بایدها و نبایدها عبارتند از:

آگاه سازی مخاطب: اینترنت محلی است که دامنه دسترسی به اطلاعات گوناگون را برای هر شهروندی بسیار سهل الوصول نموده است. اگر در معرفی محصول خود به مشتریان در دنیای مجازی سهل انگاری کنید یقینا مشتری بسراغ رقیب شما که آگاهی بیشتری به او میدهد می رود و این یعنی از دست دادن مشتری توسط شما. لذا باید برای آگاه سازی مشتری از محصولات و خدمات کسب و کار خود برنامه مشخصی وجود داشته باشد که آگاهی مشتری را به حد قابل قبولی برای شما تضمین نماید.

صداقت با مخاطب در هویت دیجیتال چیست؟

دروغ و مبالغه در معرفی خود به مشتری در دنیای مجازی برای هر کسب و کاری بسیار مخاطره انگیز است. اگر خبری منفی از کسب و کار شما بین مشتریان شما دهان به دهان منتشر شود بمعنای زیانی است که براحتی میتواند کسب و کار شما را زمین گیر نماید. قدرت دسترسی به اطلاعات برای مشتریان بسیار راحت از کانالهای مختلف فراهم است. در چنین شرایطی اگر شما به مشتری شفافیت و صداقت را هدیه ندهید. او بسراغ کسی میرود که از شما شفافتر است.

حضور در اجتماعات بزرگ مجازی: شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای مختلف محل تجمع انبوهی از کاربران و مشتریان هستند. حضور در آنها امری واجب و اجتناب ناپذیر در شخصیت دیجیتال یک کسب و کار میباشد. فرض کنید که شرکت شما تلگرام ندارد ولی رقیب شما دارای این حساب کاربری و کانال و گروه میباشد. اگر کسی بدنبال محصول شما در تلگرام جستجو نماید به شما دسترسی می یابد یا رقیبتان؟ لذا حضور در این اجتماعات و نحوه مدیریت حضور در این شبکه ها امری اجتناب ناپذیر برای هر کسب و کاری در دنیای امروز است.

محدود نبودن به کانالهای محدود دسترسی از شبکه: فرض کنید که شرکت شما فقط یک وب سایت دارد. هیچ موجودیت دیگری در دنیای دیجیتال ندارد. این بدین معناست که تنها مشتریانی میتوانند در دنیای مجازی شما را پیدا کنند که با استفاده از کامپیوتر شخصی وارد فضای مجازی شده. پیگیر نیاز خود که شما پاسخ آنرا دارید میشوند. لذا مشتریان دیگری که بوسیله موبایل و ابزارهای آن وارد این فضا میشوند از دست شما میروند. همچنین اگر از طریق موبایل یا کامپیوتر کانالهای دسترسی به کسب و کار شما محدود باشد، یقینا از کسانی که دسترسیهای متنوع تری به آنان نسبت به شما وجود دارد عقب خواهید ماند.

نحوه بهره برداری از دنیای دیجیتال

هر کدام از اقتضائات مذکور مبین بسته هایی از کارکردهای مختلف برای یک کسب و کار در دنیای دیجیتال است. این کارکردها باید در یک برنامه ریزی مدون و دو وجهی برای هر کسب و کاری دنبال و محقق شوند. یک وجه این برنامه ریزی بیشتر جنبه مدیریتی و محتوایی دارد. که بایستی کسب و کار از منظر مدیریتی مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد و برای آن نسخه پیچیده شود. وجه دوم این برنامه ریزی بیشتر به بسترهای فنی و دیجیتال لازم برای حضور قویتر شرکت در فضای مجازی متمرکز است.

بمنظور محقق شدن وجه دوم شرکتهای زیادی هستند. که خدمات نرم افزاری در این حوزه ارائه میدهند ولیکن اگر وجه اول ضعیف باشد. بستر نرم افزاری هرچند هم که قوی باشد اثربخشی مطلوب را برای صاحب کسب و کار ندارد. در این راستا بهتر است در این مسیر از تجربه دیگران که این راهها را رفته اند و نتایج مطلوب گرفته اند بهره برداری شود.

آنچه شرکت سامانه پگاه نوآوران دانا به مشتریان خود عرضه میدارد این برنامه ریزی دو وجهی بطور کامل و تحویل آن به مشتریان و همراهی با آنها جهت حصول نتیجه نهایی مورد نظر خود مشتری میباشد. در واقع شرکت ما علاوه براینکه در حوزه های تخصصی نرم افزارهای کاربردی و وبسایتهای اینترنتی توانمند است. قادر به برنامه ریزیهای مدیریتی و تحلیل شرایط کسب و کارها نیز میباشد.